Hjem

INNKALLING ÅRSMØTE I SSK SKJETTEN BASKETBALLAVHOLDES: Mandag 18.mars 2024 kl. 1900


Sted: Møterom Klubbhuset, Nordensvei 21, 2013 Skjetten


Følgende skal behandles:


  • Sak 1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede
  • Sak 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å
    underskrive protokollen sammen med møteleder
  • Sak 3. Årsberetning for 2023
  • Sak 4. Regnskap for 2023
  • Sak 5. Medlemskontingent for 2024
  • Sak 6. Budsjett for 2024
  • Sak 7. Behandle innkomne forslag
  • Sak 8. Valg


Forslag må være levert styret innen 1.mars 2024.
Fullstendig saksliste med dokumenter og kommentarer vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet.


For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, ha betalt medlemsavgift for 2023 og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser.


Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.


Velkommen.


for SSK Skjetten Basketball
Lene H Larsen
Leder


Påmelding

Alle våre påmeldinger foregår i SPOND.


Link til påmelding

Lag og treningstider

Treningstider skal nå være oppdatert for sesongen 2023/2024. Velg lag i menyen for mer informasjon.

Visjon


Vi skal være anerkjent i Norge som et idrettslag der spillere, trenere og ledere fremstår som forbilder både som mennesker og idrettsutøvere, der flest mulig er med for å ha det gøy med basket så lenge som mulig, og der virksomheten preges av profesjonalitet, god sportsånd, respekt og fair play.