Om Alliansen


Om Alliansen


Når Skjetten Sportsklubb opererer med 3. mai 1967 som stiftelsesdato, er dette
dagen som markerte starten på den idrettslige aktiviteten i forløperen Skjetten
Ungdoms- og Idrettslag.

 

Skjetten Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) ble stiftet 12. mai 1966, men opptatt i
idrettskrets og -forbund først året etter. Lagets stifter var Erik Møller.

 

Skjetten IL og Valstad IF (stiftet 1976), slo seg sammen og ble til Skjetten
Sportsklubb i 1987 som en fleridrettsklubb.
I desember 2000 ble Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet.

 

AIL Skjetten Sportsklubb består i dag av fire særidrettslag, - egne juridiske enheter
med egne styrer. Disse er:
Skjetten Fotball, SSK Skjetten Basketball, SSK Skjetten Håndball og SSK Skjetten
Volleyball.

 

SSK Skjetten Svømming ble også stiftet i desember 2000 som et særidrettslag for å
ta svømmeidretten på Skjetten til nye høyder. Etter mange suksessrike år ble SSK
Skjetten Svømming avviklet som selvstendig idrettslag ved å fusjonere med AIL
Skjetten Sportsklubb 31. august 2019.

 

Årsmøtet i AIL Skjetten Sportsklubb vedtok 7. mai 2020 å opprette en
svømmegruppe for å videreføre den organiserte svømmeidretten i Skjetten
Sportsklubb. AIL Skjetten Sportsklubb v/svømmegruppa («nye» Skjetten Svømming),
er opptatt som medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og Akershus
Svømmekrets.
Skjetten Svømming er i dag en gruppe under allianseidrettslaget.

 

På et ekstraordinært årsmøte i desember 2022 ble det vedtatt å opprette en
fektegruppe i AIL Skjetten Sportsklubb.
AIL Skjetten Sportsklubb v/fektegruppa (Skjetten Fekting), er opptatt som medlem av
Norges Fekteforbund.

 

Styret i AIL Skjetten Sportsklubb(hovedstyret) består av valgte representanter fra de
fire særidrettslagene med styreleder og nestleder som uavhengige.

 

Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb tilbyr barn og voksne i alle aldre organisert
idrettsglede, samhold og mestring innenfor idrettsgrenene basketball, fotball,
håndball, svømming og volleyball.
Hele historien om AIL Skjetten Sportsklubb kan du lese mer om på www.ssk.no